Author Archives: Vicki May

Bài hát buồn của thế kỷ Sự đảo ngược của Phong trào thứ tư trong 100 năm qua và câu hỏi của cư dân mạng (Người hâm mộ Shi Hai Yang Tập 9 20190503)

Phong trào thứ tư là một thời gian dài đối với thế hệ mới đang phát triển. Phong trào thứ tư là một ngày trọng đại, bởi vì vào ngày 4 tháng 5 năm 1919, 100 năm trước, Phong trào thứ tư, có tác động sâu rộng đến lịch sử hiện đại, đã nổ ra. Phong trào “. Trong kỷ niệm 100 năm” Phong trào ngày 4 tháng 5 “hôm nay, xin hãy lắng nghe Giáo sư Zhang Tianliang để bạn nói về ngày 4 tháng 5 !!